Речник

говора јужне Србије

професор Момчило Златановић Професор др Момчило Златановић - аутор "Радећи деценијама на истраживању народног песништва јужне Србије и Косова, нисам могао а да се не интересујем за лексику."
"Овај речник је урађен у намери да људе упозна са традицијом нашег амбијента и душе наших људи. Отуда мислим да ће и овај речник помоћи бољем упознавању крајева југоисточне Србије."
Скраћенице Листа скраћеница употребљених у речнику
алб.
албански
аор.
аорист
ар.
арапски
арам.
арамејски
аром.
аромунски
аугм.
аугментатив
букв.
буквално
бр.
број
в.
види
вл. им.
властита именица
вок.
вокатив
вулг.
вулгарно
г. им.
глаголска именица
гл.
глагол
гл. им.
глаголска именица
гл. прид.
гл. придев
гл. прил.
гл. прилог
грч.
грчки
г., год.
година
дем.
деминутив
др.
друго
енгл.
енглески
ж
женски род
заг.
загонетка
зб.
збирни
зб. им.
збирна именица
изв.
изведеница
им.
именица
имп.
императив
импф.
имперфекат
итал.
италијански
јевр.
јеврејски
јерм.
јерменски
л.
лице
л. им.
лична именица
лат.
латински
м
мушки род
мађ.
мађарски
мн.
множина
нар. пес.
народна песма
нем.
немачки
непром.
непроменљив
несвр.
несвршени
пеј.
пежоративно
перс.
персијски
погрд.
погрдно
подр.
подругљиво
посл.
пословица
пр. сад.
прилог садашњег времена
прид.
придев
прил.
прилог
р. пр.
радни глаголски придев
ром.
романски
рум.
румунски
рус.
руски, русизам
с
средњи род
санскр.
санскрит
санскрит.
санскритски
свр.
свршени
срп.
српски
стсл.
старословенски
суф.
суфикс
тал.
талијански
трп.
трпни
тур.
турски
узв.
узвик
укр.
украјински
ф.
фамилија
фиг.
фигуративно
фр.
француски
хип.
хипокористик, одмила
шпан.
шпански
поделите на:    Подели на Фејсбуку Подели на Твитеру Подели на Дилишесу Подели на Линкедину Подели на Дигу


Уколико желите да учествујете у допуни речника, пријавите се